OFERTA USŁUG KSIĘGOWO-PODATKOWYCH

Specjalizuje się w obsłudze małych i średnich podmiotów gospodarczych w zakresie ewidencji księgowych oraz rozliczeń kadr i płac oraz pragnie zapewnić Państwu najwyższą jakość świadczonych przez nas usług.

 • prowadzenie i przechowywanie ewidencji podatkowej i dokumentacji, do której zobowiązany jest podatnik
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych
 • nadzór nad terminami płatności zobowiązań
 • prowadzenie i przechowywanie rejestrów VAT
 • sporządzanie deklaracji VAT,
 • sporządzanie JPK
 • sporządzanie pism i reprezentacja Klienta w Urzędach
 • sporządzanie deklaracji i rozliczenia z ZUS w części dotyczącej właścicieli firmy oraz zatrudnionych pracowników
KARTA PODATKOWA I RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych i przechowywanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
 • sporządzanie JPK
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-36L
 • sporządzanie pism i reprezentacja Klienta w Urzędach
 • sporządzanie deklaracji i rozliczenia z ZUS w części dotyczącej właścicieli firmy oraz zatrudnionych pracowników
KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 • zakładanie, kompletowanie, prowadzenie dokumentacji osobowej poszczególnych pracowników oraz innych dokumentów kadrowych
 • weryfikacja ewidencji czasu pracy poszczególnych pracowników
 • sporządzanie standardowej dokumentacji w chwili przyjęcia i po ustaniu stosunku pracy (umowy o pracę, aneksy, wypowiedzenia, świadectwa pracy)
 • sporządzanie umów zleceń / umów o dzieło
 • ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych oraz prowadzenie ewidencji urlopu
 • prowadzenie zgłoszenia i wyrejestrowania pracowników do ZUS
 • prowadzenie ewidencji i sporządzanie skierowań na wstępne/okresowe/kontrolne badania lekarskie oraz szkoleń BHP
 • wyliczanie wynagrodzeń dla pracowników
 • naliczanie ZUS i PIT-4
OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

Co oferuję?

Oferuję pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej w zakresie kompletowania niezbędnej dokumentacji, sporządzeniem wniosku o wpis do CEIDG oraz reprezentowania przed odpowiednimi instytucjami po udzieleniu pełnomocnictwa.

Jak działam?

Wszelkie prace wykonuje z wykorzystaniem nowoczesnych licencjonowanych programów księgowych dostosowanych do aktualnie obowiązujących przepisów. Za zgodą klienta współpraca może odbywać się z wykorzystaniem drogi elektronicznej ograniczając liczbę koniecznych osobistych wizyt w biurze do niezbędnego minimum.